Skeleton Crew Halloween Garland

Skeleton Crew Halloween Garland

SKU: skelhweengarland
£3.99Price
  • Happy Halloween garland.
  • 1 x 1m Happy garland and 1 x 2m Halloween garland.
  • Comes with bugs and cobwebs.
  • Part of the Skeleton Crew party range.